Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

โรงพยาบาลพญาไท1 เช่าไฟต่อเนื่อง ส่องสว่าง งานเปิดอาคารใหม่

โรงพยาบาลพญาไท1 เช่าไฟต่อเนื่อง ส่องสว่างงานเปิดตึกใหม่

โรงพยาบาลพญาไท 1 ถนนศรีอยุธยา เช่าไฟต่อเนื่อง 1000w 4ดวง เพื่อ ส่องสว่างจุด Backdrop ถ่ายภาพ และที่ Board แนะนำข้อมูล เนื่องในพิธี เปิดอาคารใหม่

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage 😕https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/

เช่าไฟต่อเนื่อง ส่องสว่าง งานเปิดอาคารใหม่ โรงพยาบาลพญาไท1 เช่าไฟต่อเนื่อง ส่องสว่าง งานเปิดอาคารใหม่ โรงพยาบาลพญาไท1 เช่าไฟต่อเนื่อง ส่องสว่าง งานเปิดอาคารใหม่ โรงพยาบาลพญาไท1 เช่าไฟต่อเนื่อง ส่องสว่าง งานเปิดอาคารใหม่ โรงพยาบาลพญาไท1