Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ไฟต่อเนื่อง ไฟสตูดิโอ งานแต่งงาน สมาคมตั้งตระกูล ถนนสรรพวุธ บางนา

ไฟต่อเนื่อง ไฟสตูดิโอ งานแต่งงาน สมาคมตั้งตระกลู สรรพวุธบางนา

ไฟต่อเนื่อง ไฟสตูดิโอ งานแต่งงาน สมาคมตั้งตระกูล ถนนสรรพวุธ บางนา?ไปต่อเนื่อง2ดวง Set A2 โดยไฟสตูดิโอ 2ดวง สวมร่มทะลุ ตั้งชั้นล่าง และไฟต่อเนื่อง 1000w 2ดวง ติดตั้งบนชั้น2 ส่งลงไปยัง backdrop?ถ่ายภาพ

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/

 

ไฟต่อเนื่อง ไฟสตูดิโอ งานแต่งงาน สมาคมตั้งตระกูล ถนนสรรพวุธ บางนา ไฟต่อเนื่อง ไฟสตูดิโอ งานแต่งงาน สมาคมตั้งตระกูล ถนนสรรพวุธ บางนา ไฟต่อเนื่อง ไฟสตูดิโอ งานแต่งงาน สมาคมตั้งตระกูล ถนนสรรพวุธ บางนา ไฟต่อเนื่อง ไฟสตูดิโอ งานแต่งงาน สมาคมตั้งตระกูล ถนนสรรพวุธ บางนา