Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟต่อเนื่อง และไฟสตูดิโอ งานเลี้ยงปีใหม่ บริษัท DKSH

เช่าไฟต่อเนื่อง และไฟสตูดิโอ งานเลี้ยงปีใหม่ บริษัท DKSH

เช่าไฟต่อเนื่อง และไฟสตูดิโอ งานเลี้ยงปีใหม่ บริษัท DKSH ติดตั้ง ไฟสตุดิโอ 2ชุด เพื่อถ่ายภาพคนที่มาร่วมงานปีใหม่ของบริษัท จัดกลางแจ้ง เลยทำให้ต้องยิงไฟโดยไม่มีร่มทะลุมากรอง เพราะลมจะกระชากหัวไฟล้มลงได้ และมี ไฟต่อเนื่อง 1000w 4หัว ยิงไปยังซุ้มถ่ายรูปทั้ง2 เพื่อเพิ่มความสว่าง และทำให้คนที่มาถ่ายรูป สามารถเอามือถือถ่ายกันเอง ได้ภาพที่สว่างมาขึ้น สวยขึ้น

สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวิดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

เช่าไฟต่อเนื่อง และไฟสตูดิโอ งานเลี้ยงปีใหม่ บริษัท DKSH
เช่าไฟต่อเนื่อง และไฟสตูดิโอ งานเลี้ยงปีใหม่ บริษัท DKSH
เช่าไฟต่อเนื่อง และไฟสตูดิโอ งานเลี้ยงปีใหม่ บริษัท DKSH