Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร Canon

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร Canon

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร Canon

เช่าไฟสตูดิโอ ถ่ายภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร Canon

เป็นการเช่าไฟสตูดิโอ ไปใช่ถ่าย พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่ผ่านการอบรม Canon Service Skill ที่โรงแรมชาเทรียม ถนนเจริญกรุง โดยการใช้ไฟสตูดิโอ 2 หัว ใส่ร่มทะลุ ตั้งไว้ ด้านข้าง เยื้องมาด้านหน้าของเวที

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ
ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
sonlightstudio.com