Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าฉาก limbo สีเขียว ถ่ายภาพ ท่าการฝึกเทรนนิ่งในฟิตเนส

เช่าฉาก limbo สีเขียว ถ่ายภาพ ท่าการฝึกเทรนนิ่งในฟิตเนส

Detail : ลูกค้า เช่าฉาก limbo สีเขียว แบบฉากกระดาษ ไป setup ในฟิตเนต Body By Beast ใกล้แยก ถ.เพชรบุรี-อโศก เพื่อที่จะถ่ายภาพนิ่ง และคลิปวิดีโอ ของเทรนเนอร์ ที่จะมาแสดงถ้าฝีกต่างๆ การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อที่จะ เอาภาพ/คลิปนั้นๆ ไปตัดต่อ ใส่ CG หรือฉากหลัง เป็นวิวสถานที่อื่นๆได้

อุปกรณ์ที่เช่า : ฉาก limbo สีเขียว (BG Green)

อุปกรณ์อยู่ในหมวด : ฉากถ่ายรูป

ลักษณะงาน : ถ่ายภาพนิ่ง, ถ่ายคลิปวิดีโอ

สถานที่ : Body By Beast ถ.เพชรบุรี

Tag : #BGGreen #เช่าฉากlimbo #limbo #เช่าฉากกระดาษ #เช่าฉากเขียว #ฉากเขียว #limboเขียว #BodyByBeast #เช่ากรีนสกรีน #กรีนสกรีน #เช่าฉากถ่ายรูป #เช่าลิมโบ้ #เช่าlimbo

เช่าฉาก limbo สีเขียว ถ่ายภาพ ท่าการฝึกเทรนนิ่งในฟิตเนส
เช่าฉาก limbo สีเขียว ถ่ายภาพ ท่าการฝึกเทรนนิ่งในฟิตเนส