Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ 3ดวง และฉากไวนิลขาว ถ่ายภาพผู้บริหาร PCS Security

เช่าไฟสตูดิโอ 3ดวง และฉากไวนิลขาว ถ่ายภาพผู้บริหาร PCS Security

เช่าไฟสตูดิโอ 3ดวง และฉากไวนิลขาว ถ่ายภาพผู้บริหาร PCS Security

Detail : ทางทีมถ่ายภาพ ต้องการถ่ายภาพ ผู้บริหารของบริษัท PCS Security ในฉากหลังที่เป็นสีขาว แต่ไม่ต้องการ เช่าฉากกระดาษสีขาว เพราะถ่ายแค่ไม่กี่คน และฉากหลังถ้าไม่เรียบเนียน ก็ไม่เป็นไร ทาง ทีมกราฟิค สามารถรีทัชเองได้ ก็เลยเลือกใช้เป็นฉากไวนิลขาว และใช้ไฟสตูดิโอ 3ดวง โดย สวมซอฟบ๊อกทั้งหมด ดวงหลัก ตั้งด้านหน้าซ้ายเล็กน้อย เพื่อทำให้แสงลงมาที่หน้า แล้วไล่เฉดไปทางขวา ส่วนอีก 2ดวง วางด้านข้างฉากไวนิล แล้วหันเข้ามา เพื่อให้แสงลงไปที่ฉากให้สว่างด้วย แล้ว แสงก็จะไปทำให้เกิน ริมไลท์ที่ขอบผิวด้วย

อุปกรณ์ที่เช่า : ไฟแฟลชสตูดิโอ3ดวง (Set B1), ฉากไวนิล สีขาว

อุปกรณ์อยู่ในหมวด : ไฟแฟลชสตูดิโอ, ฉากถ่ายรูป

ลักษณะงาน : ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพบุคคล

สถานที่ : บริษัท PCS Security สุขุมวิท101

Tag : #B1 #SetB1 #เช่าไฟสตูดิโอ #ฉากไวนิล #ฉากไวนิลขาว #ไฟสตูดิโอ #ไฟแฟลช #ถ่ายภาพผู้บริหาร #ถ่ายภาพนิ่ง #ถ่ายภาพบุคคล #PCSSecurity #ซอฟบ๊อก #ไฟแฟลชสตูดิโอ

เช่าไฟสตูดิโอ 3ดวง และฉากไวนิลขาว ถ่ายภาพผู้บริหาร PCS Security
เช่าไฟสตูดิโอ 3ดวง และฉากไวนิลขาว ถ่ายภาพผู้บริหาร PCS Security
เช่าไฟสตูดิโอ 3ดวง และฉากไวนิลขาว ถ่ายภาพผู้บริหาร PCS Security
เช่าไฟสตูดิโอ 3ดวง และฉากไวนิลขาว ถ่ายภาพผู้บริหาร PCS Security
เช่าไฟสตูดิโอ 3ดวง และฉากไวนิลขาว ถ่ายภาพผู้บริหาร PCS Security
เช่าไฟสตูดิโอ 3ดวง และฉากไวนิลขาว ถ่ายภาพผู้บริหาร PCS Security
เช่าไฟสตูดิโอ 3ดวง และฉากไวนิลขาว ถ่ายภาพผู้บริหาร PCS Security