Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ไฟต่อเนื่อง กองทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน แจ้งวัฒนะ

ไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน แจ้งวัฒนะ

ไฟต่อเนื่อง กองทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน แจ้งวัฒนะ ตรงข้าม DSI เป็นงานแต่งงาน ที่สโมสรนายทหารปืนใหญ่? ดยจะใช้ไฟต่อเนื่อง 1000w ทั้งหมด 4ดวง (Set F) เพิ่มความสว่างบริเวณ แบคดรอบ ถ่่ายภาพก่อนเข้างาน บริเวณจุดลงทะเบียน และซุ้มตัดเค็ก งานนี้ทางช่างภาพที่เช่า?ไม่ต้องการใช้ ไฟสตูดิโอ เพราะแค่ไฟต่อเนื่องนี้ ก็สว่างเพียงพอแล้ว และประหยัดงบลงไปได้เยอะ

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage 😕https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/

ไฟต่อเนื่อง กองทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน แจ้งวัฒนะ ไฟต่อเนื่อง กองทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน แจ้งวัฒนะ ไฟต่อเนื่อง กองทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน แจ้งวัฒนะ ไฟต่อเนื่อง กองทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน แจ้งวัฒนะ ไฟต่อเนื่อง กองทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน แจ้งวัฒนะ ไฟต่อเนื่อง กองทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน แจ้งวัฒนะ ไฟต่อเนื่อง กองทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน แจ้งวัฒนะ ไฟต่อเนื่อง กองทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน แจ้งวัฒนะ ไฟต่อเนื่อง กองทหารปืนใหญ่ ต่อสู้อากาศยาน แจ้งวัฒนะ