Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ไฟแฟลช สตูดิโอ และฉากกระดาษ สีเทาอ่อน เพื่อถ่ายภาพนักแสดงในละครซี่รี่ย์ ของกันตนา

ไฟแฟลช สตูดิโอ และฉากกระดาษ สีเทาอ่อน เพื่อถ่ายภาพนักแสดงในละครซี่รี่ย์ ของกันตนา

Detail : setup ไฟแฟลช สตูดิโอ 2ดวง และฉากกระดาษ สีเทาอ่อน ที่เช่า เพื่อถ่ายภาพนักแสดง ในละครซี่รี่ย์เรื่องหนึ่ง ใช้ไฟแฟลช ดวงแรก ใส่ Softbox ตั้งด้านหน้าซ้าย ยิงเฉียงเข้าไปที่นักแสดง ไฟแฟลชดวงที่2 สวมร่มทะลุสีขาว ตั้งด้านขวา ความแรงน้อยกว่า ทำให้ภาพ ที่ออกมา เป็นแสงแบบสว่างไล่จากซ้ายมาขวา ในวันที่2 มีไฟเพิ่มอีก 1ดวง ยิงฉากให้สว่างขึ้น

อุปกรณ์ที่เช่า : ไฟแฟลชสตูดิโอ2ดวง (Set A1), ฉากกระดาษสีเทาอ่อน

อุปกรณ์อยู่ในหมวด : ไฟแฟลชสตูดิโอ, ฉากถ่ายรูป

ลักษณะงาน : ถ่ายภาพนักแสดง ถ่ายภาพนิ่ง

สถานที่ : The Face Studio กันตนา ศาลายา, Kantana Video Productions บางใหญ่

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟต่อเนื่อง เช่าฉากถ่ายรูป
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Add Line : https://line.me/ti/p/lTntEqWIC4
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

Tag : #A1 #SetA1 #เช่าไฟแฟลชสตูดิโอ #ไฟแฟลช #เช่าไฟสตูดิโอกทม #Softbox #ร่มทะลุ #ฉากกระดาษ #ฉากสีเทาอ่อน #ถ่ายภาพนักแสดง #ถ่ายภาพนิ่ง #ซีรี่ย์ #โรงถ่ายกันตนาศาลายา #กันตนา #กันตนาบางใหญ่