Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

จัดไฟสตูดิโอถ่ายภาพ ผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

จัดไฟสตูดิโอ 3ดวง ใช้ร่มทะลุ และซอฟบ๊อก อีก1ดวงยิงฉากขาว ในการถ่ายภาพนิ่งผู้บริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage 😕https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/