Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ร้านโอยั๊วะ สะพานพระราม7

เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ร้านโอยั๊วะ สะพานพระราม7

เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ร้านโอยั๊วะ สะพานพระราม7

เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ร้านโอยั๊วะ สะพานพระราม7

เช่าไฟสตูดิโอ เช่าไฟต่อเนื่อง งานแต่งงาน ร้านโอยั๊วะ สะพานพระราม7 เนื่องจากบริเวณงาน เป็นพื้นที่ outdoor การติดตั้ง ไฟสตูดิโอ ปรกติจะไม่กางร่มทะลุ เพราะอาจจะมีลมกระชากให้หัวไฟล้มได้ แต่งานนี้จุดที่วางไฟสตูดิโอมีการมัดตัวไฟติดกับโต๊ะ หรือต้นไม้ ก้เลยทำให้สามารถที่จะกางร่มทะลุได้ และไฟต่อเนื่อง ก็ถูกติดตั้งในจุดที่ส่งเวทีให้สว่างขึ้น จากปรดติที่ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/