Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ไฟ LED Panel 3ชุด และฉากหลังขาว ถ่ายวิดีโอสัมภาษณ์ อาคารSmooth-E

ไฟ LED Panel ถ่ายวิดีโอสัมภาษณ์ อาคารSmooth-E

ลูกค้า เช่า ไฟ LED Panel 3ชุด ถ่ายสัมภาษณ์บุคคล โดยนั่งบนเก้าอี้สูงอยู่ด้านหน้าฉากกระดาษ ไฟ led ตัวที่1 ตั้งด้านหน้าซ้าย ส่องเข้าไปเฉียงเล็กน้อย ให้หน้าด้านซ้ายสว่างกว่าด้านขวาหน่อย ไฟ led panel ดวงที่2 ตั้งด้านหลังขวา ส่องเข้ามาตรงข้ามกับไฟดวงแรก ใช้เป็นแสงย้อน เกิดริมไลท์ที่ผิวด้าน ขวาของตัวคน ไฟดวงที่3 ตั้งบนพื้น ส่องขึ้นไปหาฉากกระดาษสีขาว เพื่อให้ตัวฉากขาวสว่างขึ้นมามากๆ

อุปกรณ์ที่เช่า : ไฟ LED Panel 3ชุด (Set J), ฉากกระดาษสีขาว

อุปกรณ์อยู่ในหมวด : อุปกรณ์ไฟต่อเนื่อง, อุปกรณ์ฉากถ่ายรูป

ลักษณะงาน : ถ่ายวิดีโอสัมภาษณ์

สถานที่ : อาคารบริษัท Smooth-E สาทร

Tag : #J #SetJ #LedPanelLight #ไฟLedPanel #ไฟวิดีโอ #ไฟถ่ายสัมภาษณ์ #ฉากกระดาษสีขาว #ฉากขาว #ลิมโบ้ขาว

ไฟ LED Panel 3ชุด และฉากหลังขาว ถ่ายวิดีโอสัมภาษณ์ อาคารSmooth-E
ไฟ LED Panel 3ชุด และฉากหลังขาว ถ่ายวิดีโอสัมภาษณ์ อาคารSmooth-E
ไฟ LED Panel 2ชุด (Set J)
ฉากกระดาษสีขาว