Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ถ่ายภาพนิ่งใช้ในสื่อโฆษณาของ บริษัท True Corp

ถ่ายภาพนิ่งใช้ในสื่อโฆษณาของ บริษัท True Corp

ถ่ายภาพนิ่งใช้ในสื่อโฆษณาของ บริษัท True Corp
ใช้ไฟแฟลชสตูดิโอ 4ดวง (Set C1) และฉากไวนิลขาว
——————-
สนใจเช่าไฟถ่ายภาพนิ่ง หรือถ่ายวิดีโอ สอบถามได้
ไม่รู้จะใช้ไฟอะไรดี ไม่เป็นไร แนะนำได้

Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/

ถ่ายภาพนิ่งใช้ในสื่อโฆษณาของ บริษัท True Corp ถ่ายภาพนิ่งใช้ในสื่อโฆษณาของ บริษัท True Corp ถ่ายภาพนิ่งใช้ในสื่อโฆษณาของ บริษัท True Corp ถ่ายภาพนิ่งใช้ในสื่อโฆษณาของ บริษัท True Corp ถ่ายภาพนิ่งใช้ในสื่อโฆษณาของ บริษัท True Corp