Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

BG Green – ฉากกระดาษสีเขียว

ฉากกระดาษสีเขียว ( BG Green ) ที่ให้เช่าชุดนี้ เป็นฉากกระดาษ มีความกว้าง 2.7m สามารถยืดฉากหลังได้สูง 2.5-2.7m สามารถดึงฉากที่พื้น ออกมาจนถึงจุดที่คนยืนได้อีก 2.5m สามารถถ่ายภาพนิ่ง บุคคลประมาณ 2-3คน ที่ฉากหลังเรียบเนียนสวย ไม่ต้องไปรีทัชเพิ่ม แต่ถ้าเป็นการใช้ฉากนี้ ในการถ่ายวิดีโอ (วิดีโอแนวนอนปรกติ) ความกว้างของเฟรมภาพ ไม่เลยขอบของฉาก เราจะได้ความสูงของเฟรม ประมาณ 1.5m ก็คือประมาณ ครึ่งความสูงของคน ถ้าหากต้องการถ่ายคนเต็มตัว ก็ต้องใช้ฉากที่มีความกว้างกว่านี้ เช่นฉากผ้า

ฉากกระดาษนี้ สีเขียว (limbo เขียว, Chroma Key, Green Screen) เมื่อถ่ายภาพนิ่ง หรือวิดีโอไป ตัวโปรแกรม สามารถแยกเฉพาะตัวสีของ ฉากเขียว ข้างหลังออกไป เพื่อเปลี่ยน ฉากเขียว เป็นภาพอื่นๆแทน ได้อย่างง่ายดาย ก็จะเหมาะกับงาน เช่น ถ่ายภาพนิ่งบุคคล, ถ่ายภาพนิ่งสินค้า สิ่งของ, ถ่ายวิดีโอสัมภาษณ์, การ Live สด, ถ่ายคลิปพูดคุย คลิปรีวิว ฯลฯ

อุปกรณ์ใน Set ที่ให้เช่า :
– ม้วนกระดาษฉาก สีเขียว ความกว้าง 2.7m ความยาว 5mขึ้นไป 1ม้วน
– แกนสอด เพื่อห้อยม้วนฉาก 1 แกน
– ขาตั้งไฟ ขนาดความสูง 2.5m 2 อัน

อุปกรณ์นี้อยู่ในหมวด : อุปกรณ์ฉากถ่ายรูป


สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวิดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Main Package : http://sonlightstudio.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

BG Green - ฉากกระดาษสีเขียว