Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

เช่าฉาก limbo ผ้าเขียว เพื่อตัดต่อภาพกราฟฟิก เป็นฉากหลังรายการ

เช่าฉาก limbo ผ้าเขียว เพื่อตัดต่อภาพกราฟฟิก เป็นฉากหลังรายการ

Detail : ลูกค้า เช่าฉาก limbo ผ้าเขียว ชุด BGFG1 แบบ 3x6m ผืนเดียว ขึงเป็นแนวนอน บนโครงขาตั้ง ขนาด 2.5x6m เพื่อถ่ายทำรายการ เป็นแนวรายการ talkshow ที่มีคนในเฟรม 3คน ในสือออนไลน์
ตัวผ้าฉาก ที่มีขนาดด้านกว้าง 3m ที่ขึงบนโครงขนาด 2.5 ก็จะเหลือเศษ 0.5m ที่ผ้าจะอยู่บนพื้น แต่มันไม่ไม่ยาวมากพอ ที่จะมาจนถึง จุดที่คนยืนอยู่ ดังนั้น ฉาก limbo ผ้าเขียว ชุดนี้ จะเหมาะกับ การใช้ถ่ายแบบภาพแนวนอน ที่สูงจากหัวเข่าขึ้นไป ไม่เห็นถึงรองเท้า และเนื่องจากเป็นฉากผ้า จะมีความไม่เรียบของผ้า มีการห้อยย้อย ยับย่นของผ้า จึงต้องมีการ เช่าไฟสปอตไลท์ LED 100w แสงขาว 4ดวง (Set L) มาเพื่อ ส่องให้ตัวฉากสว่างขึ้น ลดรอยเงาของผ้าลง

อุปกรณ์ที่เช่า : ไฟสปอตไลท์ LED 100w แสงขาว 4ดวง (Set L), ฉากผ้าเขียว ขนาด 3x6m ผืนเดียว บนโครงขาตั้ง (Set BGFG1)

อุปกรณ์อยู่ในหมวด : อุปกรณ์ไฟต่อเนื่อง, อุปกรณ์ฉากถ่ายรูป

ลักษณะงาน : ถ่ายคลิปรายการ

สถานที่ : อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์ สุรวงศ์

Tag : #BGFG1 #SetBGFG1 #ฉากผ้าเขียว #ฉากผ้า #กรีนสกรีน #ฉากเขียว #greenscreen #ฉากผ้าเขียวแนวนอน #limboเขียว #ฉากlimboเขียว #ถ่ายคลิปรายการ #เช่าฉากกรีนสกรีน #เช่าgreenscreen

เช่าฉาก limbo ผ้าเขียว เพื่อตัดต่อภาพกราฟฟิก เป็นฉากหลังรายการ
เช่าฉาก limbo ผ้าเขียว เพื่อตัดต่อภาพกราฟฟิก เป็นฉากหลังรายการ
เช่าฉาก limbo ผ้าเขียว เพื่อตัดต่อภาพกราฟฟิก เป็นฉากหลังรายการ
เช่าฉาก limbo ผ้าเขียว เพื่อตัดต่อภาพกราฟฟิก เป็นฉากหลังรายการ