Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

งานถ่ายคลิป vdo สัมภาษณ์คุณหมอ เรื่องความรู้การดูแลสุขภาพ

งานถ่ายคลิป vdo สัมภาษณ์คุณหมอ เรื่องความรู้การดูแลสุขภาพ

งานถ่ายคลิป vdo สัมภาษณ์คุณหมอ เรื่องความรู้การดูแลสุขภาพ โดยจะเป็นแบบพิธีกรซักถาม คุณหมอตอบ โดยใช้กล้อง DSLR ต่อกับไมค์โครโฟนไร้สาย (wireless mic) และ เพิ่มแสงสว่างด้วยไฟฟลูออเรสเซนในซอฟบ๊อก (Set G) ถ่ายกันในร้านกาแฟทั่วไป
———————–
สนใจเช่าไฟถ่ายภาพนิ่ง หรือถ่ายวิดีโอ สอบถามได้
ไม่รู้จะใช้ไฟอะไรดี ไม่เป็นไร แนะนำได้
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/

งานถ่ายคลิป vdo สัมภาษณ์คุณหมอ เรื่องความรู้การดูแลสุขภาพ งานถ่ายคลิป vdo สัมภาษณ์คุณหมอ เรื่องความรู้การดูแลสุขภาพ งานถ่ายคลิป vdo สัมภาษณ์คุณหมอ เรื่องความรู้การดูแลสุขภาพ