Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo
Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

BG Color – ฉากกระดาษสี ต่างๆ

ฉากกระดาษสี ต่างๆ ( BG BG Color ) ฉากชุดนี้ เป็นฉากกระดาษ มีความกว้าง 2.7m สามารถยืดฉากหลังได้สูง 2.5-2.7m สามารถดึงฉากที่พื้น ออกมาจนถึงจุดที่คนยืนได้อีก 2.5m สามารถถ่ายภาพนิ่ง บุคคลประมาณ 2-3คน ที่ฉากหลังเรียบเนียนสวย ไม่ต้องไปรีทัชเพิ่ม แต่ถ้าเป็นการใช้ฉากนี้ ในการถ่ายวิดีโอ (วิดีโอแนวนอนปรกติ) ความกว้างของเฟรมภาพ ไม่เลยขอบของฉาก เราจะได้ความสูงของเฟรม ประมาณ 1.5m ก็คือประมาณ ครึ่งความสูงของคน ถ้าหากต้องการถ่ายคนเต็มตัว ก็ต้องใช้ฉากที่มีความกว้างกว่านี้ เช่นฉากผ้า

ทางเรามี ฉากกระดาษ หลายสีตามในตารางสี แต่อาจจะมีไม่ครบทุกเฉดสี ผู้เช่าสามารถเลือกสี ที่ต้องการใช้งาน แจ้งบอกทางร้าน แล้วทางร้านจะตรวจสอบให้ว่า มีสีที่ต้องการ หรือสีใกล้เคียง สีอะไรบ้าง

ฉากกระดาษ สีสันต่างๆ เหมาะกับงาน ที่ต้องการความพิเศษมากๆ เช่น งานถ่ายโฆษณา ที่ต้องคำนึงถึงสีของสินค้าแบรนด์นั้นๆ, ภาพนิ่งสินค้า, ถ่ายวิดีโอสัมภาษณ์, การ Live สด, ถ่ายคลิปพูดคุย คลิปรีวิว ฯลฯ

อุปกรณ์ใน Set :
– ม้วนกระดาษสี ต่างๆ ความกว้าง 2.7m ความยาว 5mขึ้นไป 1ม้วน
– แกนสอด เพื่อห้อยม้วนฉาก 1 แกน
– ขาตั้งไฟ ขนาดความสูง 2.5m 2 อัน

อุปกรณ์นี้อยู่ในหมวด : อุปกรณ์ฉากถ่ายรูป


สนใจเช่าไฟแฟลชถ่ายภาพนิ่ง ไฟถ่ายวิดีโอ ฉากถ่ายภาพสีต่างๆ
Tel: 08-1924-5600
Line ID: mawwmeo
Main Package : http://sonlightstudio.com/
Fanpage : https://www.facebook.com/sonlightth

BG Color - ฉากกระดาษสี