Tel: 0819245600 //Line ID: mawwmeo

ไฟต่อเนื่อง 1000w ถ่าย VDO การเล่นดนตรี

เช่าไฟต่อเนื่อง 1000w ถ่าย VDO การเล่นดนตรี

ไฟต่อเนื่อง 1000w 4ดวง เพื่อถ่าย VDO การเล่นกลอง โดยถ่ายบนฉากเขียว เพื่อจะเอาไปทำ computer graphic เพื่อเอาฉากภาพอื่นๆมาแทนที่ ฉากที่เป็นสีเขียว การตั้งไฟทั้ง 4ดวง ต้องจัดวางให้เหมาะสม เพื่อให้เงาของตัวคน มีการตกกระทบในฉากน้อยที่สุด งานนี้เป็นงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

สนใจเช่าไฟสตูดิโอ ไฟต่อเนื่อง ติดต่อ คุณแมว
Tel/Whatapps/Line : 08-1924-5600
Line ID : mawwmeo
Web: http://www.sonlightstudio.com
Fanpage : https://www.facebook.com/studiolightservice
ราคาค่าเช่าไฟ : http://sonlightstudio.com/studio-light/

 

ไฟต่อเนื่อง 1000w ถ่าย VDO การเล่นดนตรี

ไฟต่อเนื่อง 1000w ถ่าย VDO การเล่นดนตรี